Luon mahdollisuuksia organisaatioiden onnistumiselle ja uudistumiselle.

Luotan ihmisen arvoon ja oppimiseen.

Mitä lisäarvoa henkilöstö- johtaminen tuottaa?

Organisaatiot uuden kynnyksellä

Toimintaympäristön tuulet puhaltavat organisaatioihin uutta happea. Työelämää koskeva keskustelu esimerkiksi sosiaalisessa mediassa kertoo siitä, että nykyisillä organisaatiorakenteilla ja toimintatavoilla ei

Lue blogista

Organisaatioiden ja johtamisen kehittäjä. Työn ja organisaatioiden erikoispsykologi, PsL. Henkilöstöjohtamisen ja
tuloksellisuuden käytännön
tutkija, TkT

Uskon, että hyvällä henkilöstöjohtamisella ja johtajuudella saadaan aikaan enemmän: organisaation tuloksessa ja uudistumisessa, ihmisten voimavaroissa ja työn laadussa sekä työn ja elämän merkityksellisyydessä.

Millainen esimiesvalmennus muuttaa johtamista?

Keskijohdon rooli johdon ja
henkilöstön rajalla on
muutoksen avain.
Onnistuneet valmennukset
perustuvat koko organisaation muutostavoitteisiin.